Indický misionár povzbudil veriacich

Do Bánoviec nad Bebravou zavítal misionár páter Martin Madassery, ktorý pochádza z indického štátu Kerala. Ako člen rehole verbistov momentálne pôsobí v Nitre.

Marek Kasala 29.10.2018
Indický misionár povzbudil veriacich

Páter Martin s indickým odevom. Snímka: Marek Kasala

V sobotu 13. októbra páter Martin celebroval večernú svätú omšu vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice a v nedeľu na sídlisku Dubnička. V popoludňajších hodinách sa s ním veriaci mohli stretnúť opäť, aby sa dozvedeli viac o ňom o jeho misijnom pôsobení, o Indii.

Na Slovensko prišiel  v novembri 2005. Spomenul pátra Michala Slivku, Slováka pôsobiaceho v Indii, vďaka ktorému sa rozhodol študovať v našej krajine. Veľký dojem urobila na neho Terchová. Prvýkrát vo svojom živote si mohol vyskúšať sneh, pričom mu učarovalo lyžovanie a pravé syrové alebo prútené korbáčiky. Nie sú totiž pre cudzinca vôbec bežná vec.

Podnetná bola aj neformálna diskusia na stretnutií s veriacimi. Mnohí sa pýtali na odlišnosti života v Indii, pričom nie všetky otázky súviseli s kresťanstvom. Boli smerované aj na hinduizmus a kastový systém, na ktorý si spomíname zo školských lavíc. Prítomní boli zvedaví aj na jeho pôsobenie na Slovensku. Terchová, Veľká Hradná, Detva, Poprad sú miesta, kde pôsobil alebo ich navštívil.

Do svojej vlasti sa vracia rád, ale vždy s veľkou radosťou príde aj na Slovensko. Podľa jeho slov vraj toľko milých a usmiatych ľudí v Indii nie je. Prezradil aj recept, čo robiť, aby sa človek stal misionárom. Netreba na to študovať ani cestovať do cudziny. Stačí byť láskavý a obetavý k svojmu okoliu, rodine, známym a všetkým tým, ktorí potrebujú pomoc.

Povzbudil rodičov, pretože práve oni sú prvými misionármi svojho potomstva. Záver stretnutia spestrili ukážky tradičných indických odevov, ktoré si mohli záujemcovia aj vyskúšať.