Kalvária v Banskej Štiavnici žije novým životom

Október sa zapísal do histórie banskoštiavnickej kalvárie. Oficiálne sa uzavrela hlavná etapa jej obnovy. 
Juraj Bačík 27.11.2018
Kalvária v Banskej Štiavnici žije novým životom

Kalvária v jesennej nádhere. Snímka: Archív Kalvárskeho fondu

Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo slávnostné podujatie. V tomto roku sa zavŕšil jedenásty rok systematickej obnovy cennej barokovej sakrálnej pamiatky. Potom, ako sa kalvária ocitla na zozname najohrozenejších pamiatok sveta, skupina nadšencov založila občianske združenie Kalvársky fond. Najskôr sa venovali najmä záchranným prácam. Preto originály drevených reliéfov z kaplniek v spolupráci so Slovenským banským múzeom našli dočasne útočisko na Starom zámku, kde bola zriadená expozícia Kalvária v azyle.

Bolo potrebné rekonštruovať strechy, odvodňovať a vysúšať zvlhnuté múry, čistiť areál od náletovej zelene a odpadkov, zabezpečiť novú technickú infraštruktúru, opravovať chodníky. Práve vtedy sa ukázalo, akú hodnotu má pre obyvateľov kalvária. Na prácach sa zúčastnilo viac ako tristo dobrovoľníkov. Materiálne krytie projektu podporili mnohí sponzori na čele s nadáciou Všeobecnej úverovej banky. Ako úspešný sa osvedčil aj systém adopcie kaplniek. O prvú obnovenú kaplnku sa zaslúžili sestry Vášáryové. Ich príklad doslova zabezpečil rozchytanie kaplniek pre adopciu.

Šesťhektárový areál pamiatky patrí k najväčším svojho druhu v Európe. Patria tu tri kostoly, 19 kaplniek a súsošie Sedembolestnej Panny Márie, pri ktorom sa celá krížová cesta končí. Hlavná etapa obnovy je síce ukončená, ale čaká  ju ešte obnova stredného kostola s nádhernými freskami a kaplnky Božieho hrobu. Kalvária získala od Ministerstva životného prostredia Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018.