Karneval svätých

Vo farnosti Sereď si prvýkrát pripravili festival svätých. V piatok 4. novembra sa po večernej svätej omši obliekli mladí a deti do kostýmov svätcov. Alebo v kostýmoch prišli už na svätú omšu. Pri pohľade do kostola každého uchvátila radosť, že na tejto svätej omši bude s nami viditeľným spôsobom celé nebo.
Laura Kavoňová 24.11.2022
Karneval svätých

Snímka: archív farnosti

Tvorilo ho asi 60 detí zo Serede a okolia. Po svätej omši sme sa presunuli do farskej pivnice, kde nám kňazi a katechétka pripravili pestrý program. Všetci si mohli zatancovať, zaspievať, zahrať sa a dopriať si občerstvenie.Najlepšia maska sa vyberala ťažko, keďže každá bola výnimočná, a tak boli kladne ohodnotené všetky.

Ďakujeme dobrovoľníkom za skvelú organizáciu, prípravu a taktiež pomoc pri upratovaní. Zvlášť ďakujeme našim kňazom a diakonovi za milé privítanie a katechétke Kojšovej, ktorá sa neúnavne venovala všetkým malým tanečníkom.

Cieľom bolo predstaviť svätcov a poukázať na kresťanské hodnoty a význam sviatku.