Kňazská štóla je symbol láskavej moci

Kreatívna snímka vznikla vďaka novokňazovi Markovi Vaškovi, SDB, ktorý prepožičal svoju štólu najstaršiemu kňazovi v žilinskom saleziánskom rehoľnom dome donovi Jánovi Tockému, SDB, ktorý - ak Pán Boh dá – sa poďakuje za dar života a oslávi 90-ročné životné jubileum.
Dominik Duša 19.11.2020
Kňazská štóla je symbol láskavej moci

Ján Tocký, SDB. Snímka: Dominik Duša

Remeselne poctivá viacfarebná kňazská štóla pochádza z dielne slovenskej textilnej dizajnérky Jany Zaujecovej. Pre veriacich je však najmä symbolom Ježišom odovzdanej láskavej kňazskej moci.