Kompas opäť nasmeroval

Počas posledného septembrového víkendu sa uskutočnil pobyt mentorov a chránencov projektu Kompas v Bernátovciach. 
Ivana Németová 17.10.2019
Kompas opäť nasmeroval

Zdieľanie skúseností je veľmi cenné. Snímka: Igor Čikoš

Kresťanský mentoring Kompas je projektom Umeleckého centra F6, ktorého úlohou je osobne sprevádzať rómsku mládež na ceste osobného rastu, vzdelávania, práce, viery a služby.

Na stretnutí spojenom so školením sa zúčastnilo 10 mentorov z celého Slovenska spolu so svojimi chránencami. Prednáška koučky Evy Timkovej z Akadémie koučovania otvorila tému mentoringu a vysvetlila, ako funguje Grow - nástroj na sprevádzanie pri určovaní a dosahovaní cieľov chránencov. Neskôr sa prítomným prihovoril Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie, a priblížil rómsku pastoráciu, vízie a jednotlivé spôsoby fungovania 20-ročnej práce s Rómami.

Súčasťou pobytu boli mentorské rozhovory s chránencami, ich svedectvá o zmene života, za ktorú vďačia svojim mentorom, a tiež diskusia so zakladateľom kresťanského mentoringu Kompas Petrom Gomolákom. Nechýbali ani zážitkové aktivity. Kresťanský mentoring Kompas je založený na báze dobrovoľníctva. Medzi mentormi nájdeme ľudí rôznych profesií a veku, ktorí spoznali, že v svojom živote veľa dostali, a preto chcú niečo aj darovať.