Konala sa online ekumenická bohoslužba slova

V tomto roku sa netradičným spôsobom v Košiciach konala 27. ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov s hlavnou myšlienkou: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15, 5 – 9).
Dáša Fedorková 12.02.2021
Konala sa online ekumenická bohoslužba slova

V súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou s výskytom a šírením koronavírusu na Slovensku a opatreniami prijatými vládou SR sa Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice rozhodlo zrealizovať ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanovv nedeľu 31. januára o 18. hodine  prostredníctvom online vysielania.

Dúfame, že Božie slovo padlo na úrodnú pôdu.