Kostol má neobvyklé patrocínium

Počas svätej omše 30. decembra 2018 posvätil nitriansky biskup Viliam Judák farský Kostol svätého Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou.
Ľubor Gál 23.01.2019
Kostol má neobvyklé patrocínium

Kostol s jedinečným patrocíniom. Snímka: Táňa Marková

V priebehu slávnosti otec biskup konsekroval aj oltár, do ktorého vložil relikvie svätých košických mučeníkov. Kostol bol postavený zo zbierok obyvateľov ako Kostol svätého Tomáša, biskupa, v barokovo-klasicistickom slohu ešte v rokoch 1789 až 1791. V zachovaných záznamoch nie je však uvedené, odkedy je jeho patrónom svätý Tomáš Becket. Aktuálne je však jediným kostolom tohto patrocínia na Slovensku.

Komplexná obnova a rekonštrukcia bola realizovaná zo zbierok veriacich v rokoch 2014 – 2018. Kostol je vždy symbolom Cirkvi v danej dobe a čase. Presbytérium je vyzdvihnuté oproti lodi kostola. V jeho strede je umiestnený oltár, ktorý prirodzeným a nenápadným spôsobom púta pozornosť celého zhromaždenia počas liturgie.

V samotnom interiéri kostola reprezentuje striedmosť a účelnosť zariadenia. Vrchná stolová doska – menza je z prírodného kameňa, spodná časť – stipes je drevená. Na zadnej stene presbytéria sa nachádza pôvodný obraz patróna kostola a svätostánok. Súčasťou presbytéria je aj ambón. Pred presbytériom sa nachádza krstiteľnica a paškálna svieca so stojanom. Steny chrámu sú vymaľované jednofarebne, pričom na renováciu a modernizáciu interiéru boli použité najmä prírodné materiály: kameň, drevo a vápenná omietka, aby sa tým poukázalo na jednoduchosť a prispelo tak k výchove veriacich a k dôstojnosti celého posvätného areálu.