Kostol v Lackovciach má nové vitráže

Nedávno sa vo filiálnom Kostole Božského Srdca Ježišovho v Lackovciach dokončila najväčšia materiálna investícia tohto roku – výmena obyčajných okien za vitrážové.
Jozef Kozák 11.12.2020
Kostol v Lackovciach má nové vitráže

Interiér chrámu v Lackovciach esteticky vkusne a duchovne podnetne ozdobili vitrážové okná. Snímka: Peter Goffa

Aj keď sa pre mnohých akoby zastavil život a nič povzbudzujúce nevnímajú, o živote farnosti sv. košických mučeníkov v Humennom a jej filiálky Lackovce sa to nedá povedať.

Na návrh Liturgickej komisie pri Arcibiskupskom úrade v Košiciach a podnet arcibiskupa Bernarda Bobera zverili zhotovenie vitráží Jaroslavovi Drotárovi z Humenného.

Majster vytvoril 18 výtvarných návrhov nových vitrážových okien, ktoré znázorňujú päť tajomstiev ruženca svetla, päť tajomstiev radostného ruženca, štyri symboly evanjelistov a štyri umelecké návrhy.

Projekt vitráží vznikol vďaka finančnej podpore obce, mnohých veriacich a tiež bol podporený na základe výzvy z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Zavŕšením celého projektu malo byť slávnostné požehnanie vitráží otcom arcibiskupom, no vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa slávnosť požehnania odkladá na neurčito. Farár farnosti Jozef Kozák nám vysvetlil, prečo je dôležité zveľaďovať Boží stánok aj v materiálnej rovine:

„Moji starí rodičia ma učili, že Bohu patrí to najlepšie. Myslím, že to platí aj o ,materiálnej stránke̒ starostlivosti o sakrálny priestor. Opieram sa pritom o slová z Listu umelcom pápeža Jána Pavla II., kde okrem iného čítame myšlienku známeho poľského básnika Cypriana Norwida:

,Krása je tu na oduševnenie diela, dielo je na povznesenie.' A či nie práve tá krása sakrálnych stavieb nás pobáda kontemplovať krásu Boha?“

Tiež sa vynára otázka, či môže u veriaceho pestrosť tajomstiev a symbolov vitrážových okien oživiť niektoré spirituálne podnety. Duchovný otec farnosti dodáva:

„Jednoznačne áno. Verím, že Boh chce osloviť nielen naše srdce a rozum, ale aj naše zmysly. Náš sluch je unesený pri liturgickej hudbe, náš čuch pri vôni tymianu, náš hmat pri dotyku kríža či relikvií, naša chuť je naplnená pri požívaní eucharistického chleba a náš zrak je uchvátený krásou našich kostolov.

Koľkí máme ten svoj obraz, ku ktorému sa vraciame alebo v ktorom sa nám vracia spomienka na Boha?“

V nových oknách spomínané symboly evanjelistov (sv. Matúš - Boží človek, sv. Marek – okrídlený lev, sv. Lukáš – okrídlený býk, sv. Ján – vystupujúci orol) sú prevzaté od proroka Ezechiela (porov. Ez 1, 1 - 10) a podobný opis nájdeme aj v Zjavení apoštola Jána (porov. Zjv 4, 6 - 8).

Vyjadrujú určitú tému konkrétneho evanjelia. Aj my sa vďaka tomu v prieniku všetkých štyroch evanjelií skutočne dokážeme stretnúť s naším Pánom.