Lietavský kostol dáva punc krajine

Dejiny rímskokatolíckeho Kostola Povýšenia Svätého kríža v Lietave sa začali zrejme o niečo skôr, ako sa z neho stal Boží chrám.
Peter Hrubovský 05.06.2020
Lietavský kostol dáva punc krajine

Kostol v obkolesení nádhernej prírody. Snímka: Peter Hrubovský

Jeho mohutná veža s hrubými múrmi pôvodne slúžila na obranné účely. Stála totiž vo výhodnej polohe na vyvýšenine nad obcou. Postavili ju približne na prelome 13. a 14. storočia, možno i skôr. Kostol v obci musel stáť už v prvej tretine 14. storočia, keďže sa farár z Lietavy spomína v zoznamoch pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Podľa odborníkov však malo ísť o inú stavbu než o dodnes zachovaný kostol.

Okolo roku 1400, keď už obec patrila do lietavského hradného panstva, zmenil sa i účel veže. Prístavba obdĺžnikovej lode, len o niečo užšieho kvadratického presbytéria a severnej sakristie sa stala súčasťou kostola. Približne v polovici 18. storočia bol barokovo upravený. Hlavnú loď zaklenuli murovanou klenbou a dostal nové vnútorné zariadenie, ktoré sa čiastočne zachovalo dodnes.

V roku 2008 sa uskutočnila obnova chrámu, v rámci ktorej získal novú fasádu. Je materiálnou i duchovnou dominantou krajiny, ktorej vtláča jedinečný punc.