Menší bratia františkáni mali kapitulu

Provinciálna kapitula Rehole menších bratov františkánov sa konala v dňoch 27. - 31. mája 2019 v Bratislave. Bola v poradí 10. provinciálnou kapitulou rehole na Slovensku v posttotalitnom období. 

Simeon Brindzák OFM 20.06.2019
Menší bratia františkáni mali kapitulu

Snímka: Dávid Martin Fabuš OFM

V rámci programu prebiehalo hodnotenie bratského života a modlitby, analýza stavu formácie vo všetkých stupňoch rehoľného života, ako aj spôsoby pastorácie a evanjelizácie v našich podmienkach. Bratia spoločne hľadali možnosti zlepšenia. Diskusie vyústili do záverov kapituly. Vyvrcholením kapituly v deň sviatku Nanebovstúpenia Pána bola voľba štyroch nových definítorov. Do vedenia provincie  zvolili bratov Jozefa Čiráka, Jána Kapistránskeho Ľubomíra Lazového, Matúša Pavla Raceka a Šimona Radka Supeka. Slovenská provincia Rehole menších bratov františkánov má v súčasnosti 73 členov, 2 novicov a 3 postulantov. Bratia provincie žijú v rehoľných domoch v Bratislave, Trnave, Hlohovci, Nových Zámkoch, vo Fiľakove, v Prešove, Trstenej, Beckove a v pustovni v Lysej pod Makytou.