Mladí putovali do Šašovej

Pod vedením kňaza Erika Hrabčáka po deviaty raz mládež z bardejovských farností 14. augusta putovala do Šašovej – najstaršieho pútnického miesta Prešovskej archieparchie.
Tomáš Molčan 17.09.2021
Mladí putovali do Šašovej

Mládež z bardejovských farností 14. augusta putovala do Šašovej – najstaršieho pútnického miesta Prešovskej archieparchie. Snímka: Tomáš Molčan

Po požehnaní vo svojich farnostiach na čele s krížom sa mladí vybrali na pešiu púť k Presvätej Bohorodičke. Počas cesty ich povzbudzovala modlitba posvätného ruženca a korunka Božieho milosrdenstva.

Po niekoľkohodinovom putovaní dorazili do cieľa a pred milostivým obrazom Presvätej Bohorodičky odovzdali všetky problémy i úmysly. Sobotňajší program uzavreli adoráciou s prítomnými pútnikmi a v nedeľu 15. augusta sa zúčastnili na liturgii, ktorú slávil kancelár Prešovskej archieparchie Michal Sopko.