Na Butkove pribúdajú sakrálne diela

Počas soboty Božieho milosrdenstva 12. septembra pribudli na Butkove dve nové sakrálne diela: detviansky kríž a socha zmŕtvychvstalého Krista. Obe požehnal ladčiansky farár Jozef Petráš.
Peter Toman 02.10.2020
Na Butkove pribúdajú sakrálne diela

Požehnanie monumentálnej plastiky zmŕtvychvstalého Krista. Snímka: Ján Čechovský

Jedinečný kríž z dubového dreva v duchu rezbárskych tradícií regiónu Podpoľania vytvoril majster Jozef Krnáč z Detvy. Kríž s podstavcom meria približne osem metrov. Je výrazne farebný a plný kresťanskej a prírodnej symboliky.

Podobné detvianske kríže sú roztrúsené po celom Slovensku a stali sa národným reprezentačným symbolom a nehmotným kultúrno-duchovným dedičstvom Slovenska. Ten butkovský víta ako kresťanský symbol prichádzajúcich pútnikov na krížovú cestu do skalnej svätyne.

Na opačnej strane krížovej cesty pribudla bronzová socha zmŕtvychvstalého Krista. Jej autorom je Peter Mészároš zo Slovenského Grobu.

Počas svätej omše pri príležitosti sviatku Povýšenia Svätého kríža kazateľ Jozef Petráš pripomenul slová, ktoré sú na kameni kríža:

„,Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva.' Kríž v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva víta, ale zároveň prináša aj úžasné posolstvo. Ježiš prichádza, nie aby svet trestal, zahubil, ale aby ho spasil.“ Homíliu ukončil modlitbou, ktorá je vytesaná pod krížom.

Keď vypukla pandémia a v chrámoch boli zakázané verejné bohoslužby, farár farnosti Ladce prichádzal, aby v modlitbe od tohto kríža žehnal svoju farnosť, Považie i celé Slovensko. Súčasťou sobotného programu bolo aj stretnutie aktívnych účastníkov projektu dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy Cesta obnovy života a vzťahov.

Účastníkov osobne pozdravil i žilinský biskup Tomáš Galis: „Vďaka, že ste aj dnes urobili krok a prišli sem. Do projektu je už zapojených veľa ľudí. To už nie je len prvopočiatková myšlienka, ale je tu už celý tím. Teším sa, že vidím veľké zázemie ľudí, ktorí sa modlia a sú ochotní otvoriť svoje srdce. Už nie byť uzavretý do seba, ale pýtajúci sa, čo môžem urobiť pre Ježiša.“