Na Donovaloch privítali pútnikov


Na svetoznámej Svätojakubskej púti do mesta Santiago de Compostela v Španielsku sa ročne zúčastňujú tisícky pútnikov. Trasa známej púte je vyznačená aj na Slovensku.

Petra De Campos 09.08.2019
Na Donovaloch privítali pútnikov

Putovanie bolo fyzicky skutočne náročné. Snímka: -archív Spišská katolícka charita-

Začiatkom júla priaznivci Svätojakubskej cesty na Slovensku absolvovali prvú časť tejto púte. Trasa viedla z Košíc cez Levoču a Donovaly. Myšlienka tohtoročného putovania sa niesla v duchu osobnej skúsenosti a zážitku spoznať situáciu v oblasti sociálnej starostlivosti na Slovensku. Aj preto sa priaznivci Slovenskej katolíckej charity a občianskeho združenia Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku rozhodli od 2. do 15. júla absolvovať Svätojakubskú púť Košice – Staré Hory.

Pútnici vyrážali na cestu v utorok 2. júla po svätej omši v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Sprevádzal ich  hlahol zvonov gotickej katedrály a piesne gospelovej skupiny Kalich. Postupne prechádzali Gelnicou, Spišskou Kapitulou a 6. júla sa pripojili k pútnikom na Mariánskej hore v Levoči. V nedeľu 7. júla po svätej omši pútnici symbolicky odomkli trasu Levoča – Donovaly. Pri tejto príležitosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský im odovzdal pútnické symboly - mušľu a riaditeľovi Spišskej katolíckej charity Pavlovi Vilčekovi palicu.

Po novej trase pútnici kráčali osem dní. V priebehu týchto dní prešli cez Poprad, Liptovský Mikuláš až na Donovaly – Staré Hory, kde sa ich slovenská verzia Svätojakubskej púte tento rok ukončila. Po vlastných prešli približne 287 kilometrov. V tomto roku sa na ňu podujalo 67 odvážlivcov. Podľa fyzických možností niektorí prešli len pár kilometrov, iní pár dní. Celú púť prešlo päť pútnikov, dve pútničky prešli viac ako 200 kilometrov a štyria pútnici zdolali približne 100 kilometrov. Úspešným absolventom slávnostne odovzdali dekréty Svätojakubskej cesty na Slovensku.