Na Klokočine oslávili Deň rodiny

Popri sviatku Najsvätejšej Trojice 7. júna dodatočne oslávila farnosť sv. Gorazda v spolupráci s Centrom pre rodinu v Nitre na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina Deň rodiny svätou omšou. 
Tibor Ujlacký 25.06.2020
Na Klokočine oslávili Deň rodiny

Slávenie Eucharistie na voľnom priestranstve za Kostolom sv. Gorazda: Snímka: Tibor Ujlacký

Využitím poľného oltára ju v areáli okolo farského Kostola sv. Gorazda celebroval miestny farár Jozef Tomica. Priestor amfiteátra zaplnilo množstvo veriacich, najmä rodín s deťmi, ku ktorým sa kazateľ prihovoril v homílii. Uvažoval v nej o ťažko pochopiteľnom tajomstve Najsvätejšej Trojice cez vzťahy a spoločenstvo medzi Bohom Otcom, ktorý tvorí, Bohom Synom, ktorý vykupuje, a Bohom Duchom Svätým, ktorý potešuje. Symbolicky ich preniesol do vzťahov Svätej rodiny a dnešných rodín. Vyzval veriacich, aby sa vo viere snažili budovať a žiť živé spoločenstvo s Bohom a medzi sebou navzájom.

V závere svätej omše poukázal na Božie  požehnanie plynúce z oslavy Božích tajomstiev, ale aj daru manželstva a rodiny i diakonských a kňazských vysviacok. To všetko sú skutočnosti, ktoré sú prejavom Božieho života v spoločenstve Cirkvi a jej veriacich. I keď teda tento rok nebolo možné tradične osláviť Deň rodiny v nitrianskom mestskom parku, svätá omša pri Kostole sv. Gorazda na Klokočine umožnila zúčastneným veriacim modliť sa za naše rodiny a zveriť ich pod ochranu trojjediného Boha s nádejou, že ich prosby budú vyslyšané.