Nepočujúci katolíci sa stretli v Poľsku

Tretie Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo od 17. do 19. mája 2019 v poľskom meste Lubliniec.  
SIlvester Michal Poliak OFM 10.06.2019
Nepočujúci katolíci sa stretli v Poľsku

Účastníci stretnutia v Kostole Božieho milosrdenstva v Čenstochovej . Snímka: Oleh Lazurkevych

Na stretnutí sa zúčastnilo 30 delegátov z deviatich európskych štátov. Slovenskú delegáciu zastupovalo 6 osôb, z ktorých dvaja kňazi pôsobia v pastorácii pre nepočujúcich. Po uvítacom programe v piatok, sa v sobotu uskutočnila konferencia zameraná na súčasný stav pastoračnej služby pre nepočujúcich v jednotlivých krajinách Európy. Okrem iného v nej boli prezentované aj návrhy riešení ako lepšie priblížiť vieru tejto špecifickej skupine veriacich s poruchami sluchu.

Všetky delegácie sa zhodli na vytvorení navonok pôsobiaceho jednotného zoskupenia pod názvom Nepočujúci katolíci Európy. To má napomôcť k aktívnejšiemu zapájaniu nepočujúcich do diania v Cirkvi a komunikáciu s nimi. V nedeľu sa účastníci stretnutia zúčastnili na slávnostnej svätej omši v najväčšom mariánskom pútnickom mieste Poľska v Čenstochovej, ktorú celebroval pomocný biskup Gliwickej diecézy Mons. Andrzej Iwanecki. Ďalšie Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutoční v r. 2021 v Nemecku.