Objavovali farby srdca

Počas posledného marcového víkendu sa duchovne obnovili  deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie pod vedením Školských sestier de Notre Dame na Spojenej škole svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom. 
Alica Hornáčková 22.04.2019
Objavovali farby srdca

Svoju tvorivosť rozvíjali aj pri modelovaní kvetov. Snímka: Alica Hornáčková

V známom Exupéryho citáte je reč o ruži, ktorej Malý princ pomáhal rásť. Toto je presne to, čo sa deje v každom našom stretnutí s dieťaťom. Dovoliť rásť. Chrániť. Počúvať. Jednoducho venovať im čas. Darovaným časom sú aj naše víkendovky pre žiakov tretieho ročníka. Spoločne 34 detí objavovalo Farby srdca. Rozdelení boli do skupín, ktoré viedli animátori. Spievali, tvorili a športovali. Veľkou zábavou bola vybíjaná, v ktorej hrali deti proti animátorom. „Chceme sa učiť ako žiť. Chceme sa učiť ako byť dobrí.“ Sú slová hymny, ktorú spievali žiaci tretieho ročníka a ich animátori.

Na víkendovke s názvom Farby srdca objavovali nielen farebnosť vlastného srdca, ale nechali sa inšpirovať aj príkladmi iných, napríklad malým chlapcom Marcelinom. Príbehy o Noemovi, Mojžišovi, Abrahámovi a Jozefovi žiaci zdramatizovali. Inšpiráciu ponúkli aj samotní animátori, ktorí im sobotňajšie ráno spestrili bábkovým divadlom. Rozprávanie o vzácnej perle, o zrnku, ktoré potrebuje dobrú pôdu na rast a o rybárskej sieti spoločne nakreslili. A samozrejme každú voľnú chvíľu využili na hranie loptových hier. Duchovná príprava sa dá realizovať aj takýmto spôsobom.