Odovzdávajú dedičstvo otcov

Veriaci z farnosti Kúty sa tak ako po iné roky stretli 5. júla pri súsoší našich vierozvestcov svätého Cyrila a svätého Metoda pri Základnej škole Andreja Radlinského, aby si pripomenuli ich pamiatku a odkaz.
Mária Havlová 23.07.2021
Odovzdávajú dedičstvo otcov

Uvádzajme vieru každý deň do života. Nosme odkaz svätých bratov Cyrila a Metoda v našich srdciach a praktizujme vieru. Snímka: Mária Havlová

Vo svojom príhovore farár farnosti František Moško poukázal na to, že súsošie je vhodne situované, čo dáva silný odkaz, aby sa kresťanské hodnoty odovzdávali od útleho detstva, obrazne povedané, už s materským mliekom, a neskôr, samozrejme, aj v škole.

Vyzval prítomných, aby vždy, keď prechádzajú okolo, prosili o orodovanie solúnskych bratov. „Zvlášť pri slávnosti svätého Cyrila a svätého Metoda si pripomeňme, čo pre nás znamenali. Priniesli nám dar Božieho slova – to je ten najväčší dar, ktorý sme mohli dostať, pretože skrze Božie slovo a sviatosti priamo k nám prichádza Božia milosť.

Priniesli nám dar písma. Písmo je nástroj na odovzdávanie myšlienok, a teda aj na odovzdávanie viery. Tieto dva najväčšie dary a k tomu aj vzájomnú jednotu. Boh je darca jednoty,“ zdôraznil duchovný otec farnosti.

Ďakujme za tieto všetky dary a odovzdávajme odkaz našich predkov: „Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.“ Po príhovore nasledoval krátky kultúrny program.