Opravili kríž vo Svätom Antone

V chotári vo Svätom Antone požehnal kňaz Michal Baláž zrekonštruovaný drevený kríž.
Anton Palovič 11.11.2021
Opravili kríž vo Svätom Antone

Snímka: Archív farnosti Svätého Antona

Kríž bol na mieste roky. Bol však v zlom stave. Neďaleko bývajúci ľudia sa rozhodli ho zrekonštruovať a dať požehnať. Zároveň uviedli, že sa oň budú starať a zastavovať sa pri ňom na modlitbu.