Originálny mariánsky stĺp majú v Zábiedove

Tradičné stavanie mája v tomtu roku nahradili v oravskej obci inštalovaním netradičného mariánskeho stĺpa
Ján Banovčan 12.06.2020
Originálny mariánsky stĺp majú v Zábiedove

Autentickým mariánskym stĺpom veriaci v oravskej obci Zábiedovo súčasnú pandémiu koronavírusu odovzdávajú do rúk Panny Márie. Snímka: archív obce

V Zábiedove sa na tradičnom mieste pred kostolom staval obecný máj od roku 2009. Samospráva sa snažila nahradiť množstvo májov pred rodinnými domami, v ktorých žili mladé dievčatá, jedným spoločne postaveným za účasti takmer  všetkých obyvateľov obce.

Toto úsilie vyplynulo z ekologického a bezpečnostného hľadiska. Pri stavaní májov sa každý rok v lese vybrali a vyrúbali tie najkvalitnejšie stromy. Druhý dôvod súvisí s rizikami, keďže ich stavali mladí muži s čoraz menšími skúsenosťami a v čoraz komplikovanejších podmienkach pribúdajúcich inžinierskych sietí.

Pandémia COVID-19 aj túto tradíciu jedného mája s ľudovou veselicou prerušila. Namiesto k nebu sa vypínajúceho kmeňa ozdobeného pestrofarebnými stužkami stojí na jeho mieste skromný nízky drevený stĺpik - ako pripomienka súčasnej ťažkej doby.

Na stĺpiku je umiestnený obraz Matky Božej Ostrobramskej (originál obrazu je v litovskom Vilniuse) a okolo nej v tvare srdca nabité klince, ktorých postupne pribúdajúci počet znázorňuje aktuálny počet obetí koronavírusu na Slovensku.

Verejnosť si tak uvedomuje potrebu rešpektovania opatrení a zároveň samospráva v Zábiedove nadviazala na históriu mariánskych stĺpov budovaných na znak vďaky tých, ktorí prežili rôzne epidémie v minulosti.

Okrem toho dočasný mariánsky stĺpik pripomína aj dôležitú duchovnú súčasť nášho bytia, ktorá po tom, ako sa náš svet „zastavil“, vstáva z prachu zabudnutia a môže prispieť, aby svet po pandémii nielen „už nebol nikdy taký ako predtým“, ale bol „navždy lepší“.