Oslávili výročie založenia zboru

Chrámový zbor svätého Martina v Lipanoch si v tomto roku pripomína 45. výročie svojho založenia.
Michal Marčák 05.12.2018
Oslávili výročie založenia zboru

V zbore sú mladí i skôr narodení. Snímka: farský archív Lipany

Chrámový zbor nadviazal v roku 1973  na bohatú históriu siahajúcu až do 19. storočia. S pomocou Kornela Broscha začal pracovať dievčenský zbor v počte asi päťdesiat členiek a pravidelne účinkoval pri liturgických slávnostiach. V tomto období sa začal formovať aj výhradne mužský zbor, ktorý v roku 1977 na Vianoce odspieval trojhlasnú skladbu Adeste fideles.

Neskôr sa vytvoril miešaný zbor. Po páde komunistického totalitného systému v roku 1989 sa mohol chrámový zbor rozvíjať naplno. Za 45 rokov účinkovania sa v zbore vystriedalo množstvo spevákov. V zbore vyrástlo niekoľko sólistov, ktorým sa spev stal celoživotným povolaním. Medzi nich patrí Martin Gurbaľ, Mirka Maťašová, Marián Lukáč, Aneta Mihályová-Hollá, Marek Gurbaľ a Marcela Pellová-Gurbaľová.

Okrem účinkovania na mnohých cirkevných podujatiach sa zbor prezentoval aj pri družobných aktivitách farnosti či na vystúpeniach v televízii. V nej nahral spolu so zborom Prešovčatá Vianočnú omšu Bernarda Hersteka. Od roku 2000 zbor pracuje pod vedením Lenky Murínovej. Repertoár zboru je žánrovo pestrý a dopĺňaný podľa aktuálnych možností a speváckej dispozície. Dúfame, že na Božiu slávu budú naďalej spievať nielen ľudské hlasy, ale aj srdcia.