Patrocínium ovplyvnil dekrét pápeža

Malebná šarišská obec Fulianka, nachádzajúca sa pod Kapušianskym hradom, si tohto roku pripomína 610. výročie prvej písomnej zmienky (1410).
Róbert Lapko 11.12.2020
Patrocínium ovplyvnil dekrét pápeža

Ikonostas v Chráme sv. Kozmu a Damiána vo Fulianke. Snímka: Róbert Lapko

Obec si prešla špecifickým vývojom už od najstarších čias. Pri skúmaní jej histórie sa podarilo odhaliť niekoľko zaujímavostí. Jedna z nich sa týka aj patrocínia tamojšieho vzácneho chrámu.

Napriek tomu, že je zasvätený dvom lekárom – svätcom Kozmovi a Damiánovi, už v roku 1765 udelil pápež Klement XIII. (1693 - 1769) chrámu úplné odpustky na sviatok sv. Petra a Pavla, čím sa začal dlhodobý proces postupného presunu odpustovej slávnosti na 29. júna.

K definitívnemu „ukotveniu“ došlo v roku 1921 a dnes sa v obci odpust slávi na sviatok sv. Petra a Pavla, hoci chrám aj farnosť sú naďalej zasvätené sv. Kozmovi a Damiánovi. V tomto roku si teda obec Fulianka okrem prvej zmienky pripomína aj 255 rokov od spomínaného pápežského dekrétu.

Pri príležitosti jubilea obce bude publikovaná kniha, ktorá mapuje jej históriu od praveku do polovice 20. storočia a odkrýva množstvo zaujímavostí z bohatej histórie šarišského regiónu.