Precítili duchovný zážitok večných sľubov

Vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach po prvýkrát skladali večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. 
Mária Petrovičová 31.07.2019
Precítili duchovný zážitok večných sľubov

Farníci z Obýc na večných sľuboch. Snímka: Mária Petrovičová

Aj pre veriacich z farnosti Obyce to bola veľká milosť a duchovný zážitok zúčastniť sa 21. júla na svätej omši pri príležitosti skladania večných sľubov ich rodáčky sestry Márie Antoniany Štulerovej. Okrem nej zložili večné sľuby Mária Alžbeta Mikušová a sestra Mária Faustia Szabóová. Hlavným celebrantom svätej omše bol rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.

V homílii ďakoval za dar nových povolaní v rozbúrenom čase ako signál z neba na porozumenie toho, čo Boh koná v skrytosti ľudských sŕdc. Prirovnal formovanie zasväteného povolania k stromu. Korene, kmeň, konáre s listami až po ovocie symbolizujú etapu, v ktorej sa nachádzame a vie o nej len Boh. Nakoniec rehoľným sestrám zaželal úplné odovzdanie sa Pánovi na celý život. Farníci, ktorí sa zúčastnili na slávnosti, vyprosujú rehoľníčkam z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva nové povolania a zároveň veľa Božích milostí a darov Ducha Svätého na plnenie povolania zasväteného života.