Predostreli vzor svätého Václava

Každoročne si na Základnej škole na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí pripomínajú Európsky deň jazykov. Tento školský rok sa v školskom klube deti rozprávali o českom jazyku.
Aneta Fľaková 25.11.2021
Predostreli vzor svätého Václava

Snímka: Aneta Fľaková

Nezabudli ani na patróna českého národa – svätého Václava.

Mních Kristián o ňom napísal: „Bol dokonalý vo viere, pretože všetkým chudobným robil dobre, nahých odieval ahladných sýtil.“

Aj keď sv. Václav zomrel tragickou smrťou už pred viac ako tisíc rokmi, dúfame, že svojou skromnosťou, hlbokou zbožnosťou, múdrosťou a rozvážnosťou bude aj dnes vzorom dospievajúcej mládeže.

Na svätováclavskú tému deti druhého a štvrtého ročníka školského klubu nakreslili autentické obrázky.