Prežili nevšedné stretnutie vo Svätej zemi

Pútnici od Sniny cez Námestovo až po Bratislavu od 14. do 21. marca prežili vzácne dni vo Svätej zemi s nie úplne tradičným scenárom. 
Ľudmila Baluchová 12.04.2019
Prežili nevšedné stretnutie vo Svätej zemi

Stretnutie s jeruzalemským arcibiskupom bolo srdečné. Snímka: Miroslav Jurovic

Pútnický zájazd do Jordánska a Svätej zeme sa uskuočnil  v druhej polovici marca a bol aj nebol svojím spôsobom taký, ako ho absolvoval už nejeden Slovák. Ilustrujú to nasledujúce riadky. V Druhú pôstnu nedeľu sa pútnici zúčastnili na svätej omši v jeruzalemskej Bazilike Božieho hrobu. Celebroval ju titulárny arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor Latinského patriarchátu v Jeruzaleme, s pôsobnosťou pre Blízky východ a Cyprus. Spolu s ním ju slávili 18 kňazi rôznych národností, medzi nimi aj náš sprievodca páter Martin Mojžiš a pútnik otec Ján Salanci z obce Podkriváň.

Latinská svätá omša sa začala rannými chválami pričom liturgiu spevom sprevádzali miestni klerici a modlitbu Otčenáš spievali arabsky. Po skončení bohoslužby otec arcibiskup s pútnikmi úprimne diskutoval, srdečne každému podal ruku a s úsmevom prijal pozvanie na spoločnú fotografiu. Sviatok svätého Jozefa si pripomenuli práve v kostole tohto svätca v Nazarete. Spolupútnik Jozef z Podpoľania z úcty k svojmu patrónovi si obliekol vyšívanú sviatočnú krojovú košeľu. Pri plavbe po Genezaretskom jazere zaznela slovenská hymna, čo dojalo nejedného z pútnikov tak ďaleko od domova. Sprevádzanie pátrom Martinom Mojžišom bolo obohacujúcim spojením skúseností, odborných poznatkov a misionárskym povzbudením pre každého účastníka púte, aby šírili dobrú zvesť Ježišovho života.