Pripomenuli si dve výročia

Pri príležitosti 130. výročia kňazskej vysviacky a 155. výročia narodenia Andreja Hlinku sa 28. septembra konala slávnostná spomienka v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch. 

Daniela Suchá 18.10.2019
Pripomenuli si dve výročia

Biskup František Rábek pri slávení svätej omše. Snímka: Štefan Hrušovský

Svätú omšu celebroval biskup František Rábek, vojenský ordinár a predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, spolu s otcom Jánom Ďuricom SJ. Bohoslužbu na začiatok uviedli fujarové fanfáry a spevácky ju sprevádzal mužský zbor Chorus Augustini, pôsobiaci v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke. Na slávnosti sa zúčastnil ministerský radca Veľvyslanectva Rumunska v Slovenskej republike Eugen Predatu, tajomník Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Robert Frelik, nechýbali ani zástupcovia Národnej rady SR a ministerstva kultúry.

Osláviť otca národa v hojnom počte prišli aj veriaci. Biskup Rábek v homílii nadviazal na evanjeliové čítania a vyzýval na život vo viere, v spravodlivosti, nábožnosti, láske, trpezlivosti a miernosti, pretože zachovávanie Božích prikázaní je cestou do večného života. Vyzdvihol kňazskú vernosť otca Andreja Hlinku Bohu a národu počas celého jeho života, či už v službe kňaza, alebo v službe politika. Národná rada Slovenskej republiky 26. októbra 2007 prijala zákon č. 531/2007 Z. z. o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a Slovenskú republiku. Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku je v budove Národnej rady Slovenskej republiky inštalovaná jeho busta a pamätná tabuľa, na ktorej je uvedený text: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku.“