Pripomenuli si posviacku diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva

V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva Spišskej diecézy v Spišskej Novej Vsi si na sviatok Božieho milosrdenstva pripomenuli 10. výročie jej posviacky. 
Peter Klubert, Milan Husár 03.05.2019
Pripomenuli si posviacku diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva

Interiér diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva. Snímka: Vladimír Peklanský

V Spišskej Novej Vsi po dokončení výstavby sídliska Západ sa uvažovalo o novom chráme koncom 80. rokov. Po roku 1989 a zmene spoločenskej situácie zásluhou vtedajšieho administrátora farnosti Smižany Vincenta Chodowicza a jeho spolubratov zo Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov sa začali realizovať plány na stavbu kostola. Základný kameň pre nový kostol posvätil 31. októbra 1996 biskup František Tondra v prítomnosti predstaviteľov rehole pallotínov a veriacich farnosti. Finančne chrám podporili mnohé cirkevné i svetské inštitúcie a predstavitelia spoločenského života, ale aj mesto Spišská Nová Ves a obec Smižany.

Výrazným prínosom pre toto dielo sú súčasní aj minulí ctitelia Božieho milosrdenstva. Vďaka ich duchovnej a materiálnej podpore stavba kostola napredovala. Hlavným architektom bol Marián Kohan. Spolu s Ladislavom Mirtom a Radovanom Musilom technológiou stavby či sakrálnym vybavením vyprofilovali chrám, ktorý patrí medzi jedinečné moderné stavby sakrálnej architektúry na Slovensku. Významným architektonickým prvkom stavby sú dve monolitické veže, inšpirované dvojvežím Katedrály svätého Martina v Spišskej Kapitule.

V priestore medzi vežami je umiestnená dominanta interiéru kostola - zelený jednoramenný kríž zo skaleného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov pravdepodobne najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole. Výška kríža je 5,6 m a rozpätie 3,6 m. Pod ním je umiestnený Svätostánok, vytvorený zo zlatého ónyxu a mosadze. Vľavo od neho sa nachádza obraz Milosrdného Ježiša v životnej veľkosti. V prednej časti presbytéria sa nachádza oltár zo zeleného skaleného skla a nerezu.

Kapacita Kostola Božieho milosrdenstva je približne 1 580 osôb. V predvečer sviatku Božieho milosrdenstva 18. apríla 2009 bol oltár a kostol slávnostne posvätený diecéznym biskupom Františkom Tondrom a zároveň ustanovený za diecéznu Svätyňu Božieho milosrdenstva, pričom mu boli udelené privilégiá prislúchajúce tomuto titulu.