Ružencové bratstvo má 330 rokov

Pri príležitosti 330. výročia založenia Bratstva posvätného ruženca v Zborove si veriaci 10. októbra slávnostnou svätou omšou uctili predkov, ktorí ružencové bratstvo založili. Zároveň sa navzájom duchovne povzbudili jeho terajší členovia.
Valéria Bodíková 04.11.2021
Ružencové bratstvo má 330 rokov

Detail zácneho obrazu Panny Márie s malým Ježišom. Snímka: Valéria Bodíková

Zborovčania sú právom hrdí na to, že si už 330 rokov ctia modlitbu posvätného ruženca a s ňou spojené ružencové bratstvo, ktorého zakladateľkou bola v roku 1691 grófka Alžbeta Rakoczy de Felsö Vadasz.

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia našiel zakladajúcu listinu tohto bratstva vtedajší duchovný otec zborovskej farnosti Kamil Jankech. Listina bola napísaná v latinčine a datovaná rokom 1691.

Táto vzácna zakladajúca listina Bratstva posvätného ruženca v Zborove je umiestnená spolu s jej prekladom na čestnom mieste v Kostole sv. Margity Antiochijskej v tesnej blízkosti obrazu, ktorý ako jediný zostal z niekdajšieho oltára zasväteného práve posvätnému ružencu.

Na ňom je zobrazená Panna Mária držiaca v náručí malého Ježiša. Jej odev je zo striebra a je ozdobený 116 českými granátmi. Strieborný odev Panny Márie kúpil pre tento obraz sám zborovský ľud v polovici 18. storočia, keď v Zborove zúril mor.

Počas sviatočnej homílie duchovný otec farnosti Peter Novák vyzval deti, mládež a strednú generáciu Zborovčanov, aby sa zapojili do ružencového spoločenstva, lebo len spoločne a s ružencom v ruke dokážeme zdolávať prekážky dnešnej doby.

Pevne veríme, že sa o zborovskom ružencovom bratstve nedočítame len v starých kronikách, ale že sa nikdy nepretrhne ružencová reťaz a vždy sa nájdu tí, ktorí si budú ctiť nielen tradície našich predkov, ale ktorých si Panna Mária Ružencová zoberie pod svoj ochranný plášť