Školské sestry si zvolili nové vedenie

V júli sa v Ríme uskutočnila generálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka, ktorej predchádzala pred rokom prvá časť provinciálnej kapituly. Po ukončení jej druhej časti 4. – 6. augusta v Žiline prebehli na piatich miestach Slovenska 7. augusta voľby provinciálneho vedenia.
Františka Čačková OSF 03.09.2021
Školské sestry si zvolili nové vedenie

Za provinciálnu predstavenú sestry zvolili sestru Rafaelu Zvrškovcovú, ktorá viedla Slovenskú provinciu posledných päť rokov. Vikárkou provinciálnej predstavenej sa stala Timotea Timková, radkyňami sestra Michaela Gardošová, Samuela Rudincová a Maximiliána Akimjaková.

Úrad prevzali 9. augusta pri vešperách v Provinciálnom dome v Žiline. Obdobie príprav na kapitulu sa nieslo v duchu časti evanjelia o emauzských učeníkoch.