Služba dobrovoľníka dáva oveľa viac

Ak sa hovorí, že každý človek je originálny, tak potom o Svätom Otcovi to platí dvojnásobne. Jednoduchosť, skromnosť, pokora i priamosť sú azda najvýstižnejšie atribúty charakterizujúce hlavu Katolíckej cirkvi, ktoré človeka povzbudia zmeniť sa. Stretnutie s ním je celoživotným zážitkom. Ochota pomôcť a túžba duchovne obohatiť vlastný kresťanský život ma motivovali zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít.
Erika Hlivjaková 14.10.2021
Služba dobrovoľníka dáva oveľa viac

Po registrácii na mieste podujatia v pondelok 13. septembra v Prešove nasledovalo prideľovanie služieb do sektorov. Dostala som sa priamo pred pódium s oltárom. Samozrejme, že som sa potešila. Tesne pred polnocou sme sa vybrali priamo na miesto nášho pôsobenia.

Pred hlavným oltárom ozdobeným ikonami sme utierali stoličky po daždi. Dažďová voda vytvorila mláčky pred i za hlavným oltárom. Handrami sme ich vysušili, aby sa mohol položiť červený koberec, po ktorom kráčal Svätý Otec. Zažmúriť oči bolo ťažké, keďže očakávania zo stretnutia boli silné.

Pred samotným príchodom pápeža sme uvádzali hostí, rozdávali liturgické texty, papierové vlajky Vatikánu. Ponúkali sme minerálnu vodu, ktorá v modlitebnom zápale i horúčave mimoriadne potešila. Po odchode Svätého Otca i hostí sa moja služba skončila. Slovo služba však v tomto prípade nie je správne.

Pretože s úplnou vážnosťou hovorím, že som viac dostala, ako som dala. Služba je dar. Preto povzbudzujem najmä mladých, aby sa nebáli prijať pozvanie na podobné podujatia.