Spomenuli si na nespravodlivo odsúdených

Pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom sa uskutočnila 25. júla v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre.  
Tomáš Pružinec 15.08.2019
Spomenuli si na nespravodlivo odsúdených

Pamätníci a účastníci pietnej spomienky. Snímka: Martin Petrík

Na úvod prítomných privítal riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Nitra Milan Rus. Svedectvá o krutosti totalitného režimu predniesli: bývalá politická väzenkyňa Františka Muziková, ktorú pred 60 rokmi odsúdili v súdnom procese s takzvanými Nevoľníkmi Panny Márie; dcéra politického väzňa a evanjelická farárka Vlasta Ónodiová Uhrinová a synovec politického väzňa, kňaza Štefana Kríštína, Anton Krištín CM. Marta Košíková prečítala časť zo spomienok väzneného kňaza Bohuslava Pikalu.

K pamätnej tabuli položili vence a kvety Ondrej Fronc, predseda Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Nitra, a Miloslav Špoták, zástupca primátora mesta Nitra. Duchovným slovom a modlitbou sa prihovoril Peter Hasara, väzenský dekan v Nitre. Potom sa účastníci podujatia presunuli k symbolickému hrobu Floriny Boenighovej, ktorá bola v Nitre odsúdená a väznená za pomoc bohoslovcom a Štefanovi Krištínovi. Zomrela vo väzení a je pochovaná na neznámom mieste v masovom hrobe v Prahe-Ďábliciach. Po pietnej spomienke v provinciálnom dome Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre spoločne slávili Eucharistiu. Celé podujatie moderoval Peter Sandtner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska.