Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya

Vo farnosti Oslany na hornej Nitre si pripomenuli viaceré osobnosti, udalosti a výročia. Patrila k nim odpustová, ľudovo nazývaná hodová slávnosť patróna miestneho kostola sv. Štefana, uhorského kráľa, a 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci Oslany. 
Vladimír Sagan 13.09.2019
Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya

Požehnanie busty arcibiskupa Nécseya. Snímka: Peter Melicherčík

Pri tejto príležitosti v spolupráci s farským úradom sa rozhodli občania Oslian uctiť si pamiatku významného rodáka, nitrianskeho arcibiskupa Eduarda Nécseya a umiestniť pred budovu farského úradu pomník s jeho bustou. V nedeľu 18. augusta sa konala slávnostná svätá omša, ktorú slávil Štefan Hýrošš pochádzajúci tiež z Oslian. V homílii spomenul osobnú cestu ku kňazstvu, počas ktorej mal možnosť byť na miestach, kde pôsobil a je pochovaný arcibiskup Eduard Nécsey.

Po svätej omši bol odhalený a požehnaný monument známemu krajanovi. Vďaka patrí správcovi farnosti Branislavovi Markovičovi a veriacim farnosti, ktorí sa materiálne zaslúžili o jeho inštaláciu. Bustu titulárneho arcibiskupa zhotovil majster Ladislav Vöröss z Prievidze. Radostné  chvíle pokračovali pri hodovom agapé a tónoch dychovej kapely Vahovanka.