Sto rokov učiteľského spevu je požehnané jubileum

Keď sa niekto dožije viac, ako je štatistický priemerný vek, prijímame to s radosťou a aj s obdivom, o to viac, keď sa blíži k stovke. Navyše keď historická udalosť má v sebe silu kontinuity, nesúc so sebou punc kultúrneho dedičstva.
Peter Siváček 19.02.2021
Sto rokov učiteľského spevu je požehnané jubileum

Na snímke z roku 2019 je zbor v Hronskom Beňadiku. Snímka: © SZSU

A takou je nepochybne sté výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Učitelia, najmä z Trenčianskej župy, inšpirovaní pedagógmi z neďalekej Moravy, založili spevácky zbor 2. marca 1921 v Trenčíne pod vedením profesora Miloša Ruppeldta.

Pod taktovkou zakladajúceho dirigenta speváci začali nacvičovať viachlasné, spravidla štvorhlasné skladby. Repertoár pozostával najmä zo skladieb slovenských autorov.

Ďalším dirigentom zboru sa stal Ján Strelec, známa osobnosť kultúrneho a hudobného života Slovenska. Podieľal sa na podstatnom zdokonalení hlasového prejavu spevákov.

Neskôr v tom pokračoval Juraj Haluzický a Ján Valach. Spevácke teleso sa prezentovalo na súťažiach zborového spevu a festivaloch na celom svete. Keď prevzal zbor profesor Peter Hradil, usiloval sa vniesť do prednesu skladieb aj duchovnú zložku.

Aktuálnym dirigentom je profesor Štefan Sedlický. Do dnešného zboru (na snímke) pridáva hodnotu, ktorá pochádza z jeho bohatej umeleckej činnosti. Spevácky zbor v minulosti okrem úspechov sprevádzali aj útrapy iného druhu.

Kým domáce vystúpenia sa v čase totality uskutočňovali v kultúrnych domoch, v zahraničí – na Západe zbor koncertoval prevažne v chrámoch. Na tieto vystúpenia si pripravoval aj chrámové skladby.

Obrat nastal po roku 1989, keď prevažná časť koncertov je už v kostoloch s výbornou akustikou na hlbšie duchovné prežívanie. Osobitnou kapitolou sú aj ocenenia a úspechy na svetových súťažiach zborového spevu a festivaloch nielen v Európe, ale aj v Kanade a Japonsku.

Čo nášmu jubilantovi zaželať? Veľa zdravia všetkým jeho členom, nadšenie na udržanie tradície pre ďalšie generácie, ako aj veľa mladých spevákov, čo je zárukou napredovania zboru.