Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá

V novembri si Bardejovčania pripomínajú dve významné udalosti, ktoré sa udiali v Jubilejnom roku 2000. Prvou je povýšenie gotického skvostu - Chrámu sv. Egídia na baziliku minor. Stalo sa tak 23. novembra 2000. Druhou je hneď o týždeň nato zápis historického centra Bardejova spolu s Bazilikou sv. Egídia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Jozef Krajči 13.11.2020
Stretli sa jedinečné bardejovské jubileá

Gotická brána počas reštaurovania. Snímka: archív Martina Kutného

Pri tejto príležitosti sa aktuálne po 365 rokoch zreštaurovala znovuobjavená renesančná neskorogotická „brána do neba“. Pôvodne bola osadená v hlavnom južnom vchode - až do veľkého požiaru mesta v roku 1878.

Brána je bohato zdobená a obsahuje viaceré nezvyčajné artefakty, ktoré verne vyjadrujú historické cirkevné a spoločenské dianie svojej doby. Reštaurátorské práce sa realizovali pod vedením známeho akademického sochára Martina Kutného i vďaka podpore predchádzajúceho farára farnosti Pavla Martona.

K tejto udalosti bola vydaná aj informačná brožúra.

Bardejovská Bazilika sv. Egídia tak získava do svojho mobiliára ďalší úžasný prvok, ktorý bude pre bardejovských veriacich, turistov i hostí istotne veľkým duchovným magnetom. Pri jeho prezentácii im v tom bude nápomocný celý farský tím pod vedením nového farára farnosti Marka Kreheľa.

Spoločne sa usilujú pripraviť mnohé užitočné aktivity duchovno-kultúrneho charakteru. Veríme, že sa im to napriek súčasnej nepriaznivej situácii s Božou pomocou podarí a oslovia nimi mnohých.