Stretnutie polosmičkárov po polstoročí

Dvadsiateho štvrtého mája sa v bratislavskom františkánskom kostole uskutočnilo stretnutie ľudí, ktorí sa v tomto kostole pred 50 rokmi zúčastňovali na svätej omši v tradičnom čase o 19.30.
Štefan Krajčík 09.06.2022
Stretnutie polosmičkárov po polstoročí

Na stretnutí polosmičkárov si zaspomínali na tradíciu večerných svätých omší, ktoré im vždy dodali silu, radosť a pokoj, ale aj nové priateľstvá. Snímka: Libor Koronthaly

Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorú koncelebroval jeden z nás dp. Peter Záhoranský. Poďakovali sme sa Pánu Bohu za toto spoločenstvo a za prežitých 50 rokov a zachovanie viery.

Pri malom agapé sme zaspomínali na spoločné výlety a zábavy, na ktorých sme spoznali veľké osobnosti ako kardinál Korec, Silvester Krčméry a Vladimír Jukl. Spomenuli sme si na tých, ktorí nás predišli do večnosti.

Potešili sme sa, že väčšinou sme sa poznali napriek tomu, že sme sa nevideli celé polstoročie. Na záver stretnutia sme sa dohodli, že ak Pán Boh dá, stretneme sa opäť, ale nie po 50 rokoch. Chceme sa tiež poďakovať bratom františkánom, že sme mohli toto stretnutie uskutočniť v  ich kláštore.