V Blesovciach posvätili obnovený kostol

S vďačnosťou v srdci voči Pánu Bohu a všetkým dobrodincom sa za účasti množstva veriacich 13. júna uskutočnila posviacka obnoveného Kostola Umučenia sv. Jána Krstiteľa v Blesovciach.
Gabriela Chochulová 16.07.2021
V Blesovciach posvätili obnovený kostol

Za účasti množstva veriacich sa 13. júna uskutočnila posviacka obnoveného Kostola Umučenia sv. Jána Krstiteľa v Blesovciach. Snímka: Pavol Jehlár

Svätú omšu celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Pri jej slávení sa veriaci poďakovali nebeskému Otcovi za všetku silu a pomoc, bez ktorých by bola námaha márna. Otec biskup zároveň v tento pamätný deň v obnovenom chráme udelil 25 mladým kresťanom z Blesoviec a filiálky Veľké Dvorany sviatosť birmovania.

Po svätej omši sa veriaci v sprievode presunuli k soche sv. Jozefa, ktorú biskup Judák požehnal. Socha bola zhotovená v ateliéri Martina Mikuláša, na podnet farára farnosti Blesovce Petra Čiernika.