V Hlohovci sú relikvie svätého Pátra Pia

Pri príležitosti 100 rokov od stigmatizácie a 50 rokov od smrti svätého Pátra Pia z Pietrelciny, kapucína a kňaza, sa uskutočnila v dňoch 20. - 22. septembra trojdňová duchovná obnova, nazývaná aj triduum. 
Stanislava Patayová 12.10.2018
V Hlohovci sú relikvie svätého Pátra Pia

Snímka: Lýdia Tittelová

Modlitbové spoločenstvo ju koná pravidelne každý rok, avšak tento rok je pre ctiteľov svätca mimoriadne vzácna. Počas nej boli v Kostole Ducha Svätého inštalované relikvie svätého Pátra Pia prvého stupňa. Na podnet vedúcej modlitbového spoločenstva sa o tento vzácny dar pre ctiteľov i celú farnosť postaral páter Norbert Pšenčík OFMCap, provinciálny minister kapucínov na Slovensku.

Relikviár a ikonu obstaral správca farnosti Hlohovec Jozef Schwarz. Za účasti rehoľných bratov a kapucínskych juniorov slávnostnú svätú omšu celebroval provinciál rehole. Vedenie Modlitbového spoločenstva svätého Pátra Pia v modlitbách vyjadruje vďaku realizátorom tohto milostivého objektu úcty v Kostole Ducha Svätého v Hlohovci, ktorý bude slúžiť všetkým ctiteľom svätca, ktorí veria v silu modlitby, na príhovor tohto veľkého orodovníka v nebi.