V Hornej Súči konsekrovali kostol

Pri slávnostnej svätej omši 16. mája nitriansky biskup Viliam Judák konsekroval oltár a farský kostol sv. Jána Nepomuckého v Hornej Súči.
Anna Birasová 11.06.2021
V Hornej Súči konsekrovali kostol

Nitriansky biskup Viliam Judák maže krizmou obetný stôl. Snímka: Vojtech Laurinec

Bohoslužby sa vo farskom kostole slávia už 250 rokov, no chrám nikdy nebol slávnostným spôsobom konsekrovaný. Sviatočnej udalosti vo farnosti Horná Súča predchádzal bohatý duchovný program. Už niekoľko mesiacov vopred modlitbové skupiny matiek prosili o vedenie Ducha Svätého pri náročných prípravách.

Výnimočné trojdnie sa začalo v piatok večernou svätou omšou, ktorú slúžil kňaz Anton Ďatelinka. V Hornej Súči má priezvisko Ďatelinka historické konotácie. Ladislav Ďatelinka bol druhým najdlhšie pôsobiacim kňazom v tejto farnosti a mnohí jeho účinkovanie majú stále v živej pamäti. Bol bratom starého otca slávnostného kazateľa Antona.

V jeho príhovore nemohlo chýbať povestné: „Nebáť sa!“ Na záver úvodnej bohoslužby farníkom udelil eucharistické požehnanie.

V sobotu ráno pri mariánskej svätej omši farníci prosili o pomoc nebeskú Matku. Večer o 19.30 hodine sa farnosť počas desiatich minút hlaholom zvonov pripojila k ostatným farnostiam zasväteným sv. Jánovi Nepomuckému pri príležitosti 300. výročia jeho blahorečenia.

Vyvrcholením duchovného programu bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Prítomných veriacich potešila účasť všetkých žijúcich kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti.

Počas svätej omše biskup Judák posvätil nový kamenný oltár (obetný stôl) a vložil doň relikvie sv. Jána Nepomuckého, patróna kostola, a sv. Andreja Svorada a Beňadika, patrónov diecézy. V príhovore pripomenul históriu farnosti a zdôraznil najmä odovzdávanie viery, ktorú tu zanechali naši predkovia. Povzbudil prítomných, aby si uchovávali tradície, ale najmä dar viery.