V kláštore znela nádherná hudba

   V Abrahámovej sieni Kláštora premonštrátov v Jasove sa na záver minulého roku uskutočnil vianočný koncert, ktorý spolu s Opátstvom rádu premonštrátov pripravila obec Jasov. 
Jozef Vaško 15.01.2019
V kláštore znela nádherná hudba

Tóny skladieb pohľadili dušu. Snímka: Jozef Vaško

Predstavil sa Zbor svätej Cecílie pri Dóme svätej Alžbety a Komorný orchester pod vedením Viliama Gurbaľa so sólistami Júliou Gurbaľovou, Barborou Diňovou a Lukášom Bičejom. Zaplnenou Abrahámovou sieňou zaznel prierez sakrálnou vianočnou tvorbou z diel Františka Xavera Brixiho, Jozefa Segera, Johanna Sebastiana Bacha, a ďalších.

Prítomní svojím dobrovoľným príspevkom podporili obnovu jasovského kláštora. Na záver koncertu sa prihovoril opát Ambróz Martin Štrbák. Poďakoval sa všetkým prítomným, zhodnotil končiaci sa rok a vyjadril vôľu pokračovať v podobných kultúrnych podujatiach. Nakoniec opát premonštrátov požehnal omšové víno. Aj takýmto spôsobom sa snažia získať materiálne prostriedky pre revitalizáciu starobylého opátstva.