V Košiciach zaujal festival duchovného umenia

V metropole východu sa začiatkom marca uskutočnil druhý ročník festivalu duchovného umenia Svetlo duše Východ – Západ formou večera duchovnej hudby a vernisáže kolektívnej výstavy slovenských ikonopiscov.
Oľga Sedrovičová 29.03.2019
V Košiciach zaujal festival duchovného umenia

Ikonopisci odovzdávali duchovné posolstvo svojich diel. Snímka Kornel Rokický

Program sa začal v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovným koncertom Zboru Katedrálneho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a svätého Jána Milostivého z Košíc a rómskeho speváckeho zboru Vienala z Markoviec. Obidva zbory sa venujú interpretácii liturgickej a duchovnej hudby a vedie ich dirigentka Slávka Rudačková.

Duchovný večer pokračoval v Centre spirituality Východ - Západ Michala Lacka vernisážou výstavy Chvíľa večnosti, ktorá predstavila reprezentatívny výber z tvorby dvanástich významných slovenských ikonopiscov. Diela rôznych ikonopiseckých škôl tvoria tabuľové maľby, kríže, drevené zobrazenia sefaov, triptichy - mnohé veľkorozmerné. Sú vyhotovené klasickou technikou vaječnej tempery na šepsovanom podklade, prevažne lipovej doske. Zlatené sú viac ako 23-karátovým zlatom, niektoré striebrom. Všetky vystavené diela charakterizuje vysoká umelecká úroveň. Vernisáž výstavy bola obohatená o popularizačnú prednášku autentickej predstaviteľky ikonopisnej tvorby Emílie Dankovčíkovej, ktorá prítomným priblížila stručnú históriu ikonopisu, techniku, kánon, symboliku a teológiu ikon.

Podujatie zrealizovalo združenie ResArtis v spolupráci s Centrom spirituality Východ - Západ v Košiciach spolu s pomocou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Výstava potrvá do 24. apríla.