V Kostolnej pri Dunaji sa upevňovali rodinné väzby

Deň rodiny je v Kostolnej pri Dunaji už obligatórna prorodinná akcia, ktorá aj tento rok 8.júna rozhýbala celú farnosť.  
Martin Šiška 28.06.2019
V Kostolnej pri Dunaji sa upevňovali rodinné väzby

Deti mali zálusk na palacinky. Snímka: Adrián Borš

Kalendárne leto je síce ešte predo dvermi, ale napriek tomu horúce slnečné lúče prežiarili všetky aktivity tohto dňa. Realizáciu podujatia podporil farský aj obecný úrad. Pridali sa aj obecné úrady Hrubý Šúr a Hrubá Borša, ktoré sú zároveň filiálkami farnosti Kostolná pri Dunaji.  

Hoci by sa mohlo zdať, že podujatie sa môže stratiť v množstve festivalov, atrakcií a koncertov, ktorými sme v tomto období priam zahltení, Deň rodiny je však predsa len jedinečný. Program sa začal svätou omšou. V kázni maďarsky hovoriacich veriacich povzbudil Eugen Matuš z Boldogu. Z farnosti Čierna Voda sa prihovoril nielen deťom kazateľ Cyril Sitárn a obraz Boha Otca sprostredkoval príbehom malého 12-ročného Indiána, ktorý zvládol skúšku odvahy v hlbokom lese.

Svätú omšu už takmer tradične sprevádzal spevácky zbor Nebeská rosa zo susednej farnosti Kráľová pri Senci. Po jej skončení účastníci prešli na farský dvor a tu prežívali atmosféru veľkého rodinného spoločenstva. Neformálne rozhovory povzbudili mnohých k nadväzovaniu nových priateľských kontaktov. Okrem atrakcií pre deti, ako bludisko, skákacie hrady, drevený kolotoč či tvorivé dielne, aj ponúkané dobroty na posilnenie a cukrová vata boli príjemným spestrením podujatia. Záverečné kultúrne vystúpenie patrilo hudobnej skupine CRUX. Spoločne strávený čas utužil nielen väzby biologických rodín, ale aj celej farskej rodiny.