V Kútoch boli hody

V Kútoch sa slávia hody na sviatok Panny Márie Snežnej 5. augusta. V tento deň vždy pri speve „padá v našom chráme sneh“.
Mária Havlová 27.08.2021
V Kútoch boli hody

V Kútoch sa slávia hody na sviatok Panny Márie Snežnej 5. augusta. Snímka: Mária Havlová

Je to veľké prekvapenie zvlášť pre deti a hostí farnosti. Krásne ruže zdobia ikonu Panny Márie Snežnej a lupienky ruží poletujú pomedzi nás, ktorí sme prišli ďakovať, že je v našom chráme Pán s nami. Vďaka ti, Pane, že ovocie viery predkov ochutnávame aj v týchto ťažkých chvíľach.

Nech je zvelebený Pán a nech z nás má radosť Matka Božia. Veríme, že táto dlhoročná duchovná tradícia spája našu farskú komunitu v radosti a vďake. Dúfame, že zostane živá aj naďalej.