V matičnej Aleji dejateľov odhalili bustu

Významnej osobnosti slovenského krajanského sveta Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalila 4. októbra v Martine Matica slovenská a Miestny odbor MS v Prievidzi bustu. Ide o historicky prvú bustu tejto osobnosti na Slovensku.
Veronika Grznárová 28.10.2021
V matičnej Aleji dejateľov odhalili bustu

Na snímke uprostred je kňaz Michal Hospodár, ktorý bustu požehnal. Snímka: Ján Seman

Tento rok si pripomíname dve významné výročia, ktoré sú spojené so zahraničnými Slovákmi – storočnicu narodenia Štefana Boleslava Romana a 50. výročie založenia Svetového kongresu Slovákov.

Štefan Boleslav Roman bol známy podnikateľ, prezývaný ako uránový kráľ, no treba zdôrazniť, že bol aj presvedčeným kresťanom a hrdým Slovákom. Veľa obetoval v prospech Svetového kongresu Slovákov, čím posilnil slovenskú emigráciu a slovenský demokratický život v zahraničí.

Mal otvorené dvere k štátnym predstaviteľom Spojených štátov amerických, Kanady či Vatikánu a pôsobil v medzinárodných organizáciách s veľkým renomé.

Súčasnú Slovenskú republiku si bez Svetového kongresu Slovákov a jeho prvého predsedu Štefana Boleslava Romana nemôžeme ani predstaviť,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper po odhalení bronzovej busty, ktorá je symbolicky umiestnená na zemeguli.

V Parku sv. Cyrila a Metoda na nádvorí Matice slovenskej bustu Štefana Romana požehnal otec Michal Hospodár ako zástupca biskupa Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorý vyzdvihol jeho zásluhy v prospech prenasledovanej Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.

V mene rodiny Romanovcov sa poďakoval prasynovec Branislav Roman. Štefan Boleslav Roman sa narodil v roku 1921 v dnešnom Novom Ruskove na východnom Slovensku. V Kanade sa vypracoval na jedného z najúspešnejších podnikateľov. Zomrel náhle v roku 1988 v Toronte.