V Novej Bani mali roľnícku nedeľu

V poslednú septembrovú nedeľu sa už 66. raz konala v Novej Bani roľnícka nedeľa, ktorá sa vždy spája s požehnaním plodov a s výstavou biblických obrazov alebo obrazov znázorňujúcich tajomstvá viery. Tieto diela zhotovili ruky šikovných ľudí z tejto farnosti.
Viliam Judák 16.10.2020
V Novej Bani mali roľnícku nedeľu

Nitriansky biskup Viliam Judák požehnáva úrodu z polí. Snímka: Matej Pirháč

V tomto roku sa pre hygienické obmedzenia za účasti farníkov i hostí konali bohoslužby uprostred jesennej prírody na mariánskom pútnickom mieste v Novej Bani-Kohútove. Svätú omšu slávil nitriansky biskup Viliam Judák spolu s farárom farnosti Petrom Mišíkom a kaplánom Marianom Uramom.

Vo svojom príhovore biskup Judák poukázal, že ďakovať znamená dívať sa späť: „Uvedomujete si ako vaši predkovia, že jeseň je obdobie účtovania? Hospodár pri zbere úrody pozerá na uplynulý rok. Kalkuluje, koľko dal – koľko dostal.

S vďačnosťou môžeme povedať, že aj v tomto roku naše snaženia boli požehnané. Zem vydala mnohonásobnú úrodu. Akoby sa chcela zavďačiť človeku za každý prejav starostlivosti, s ktorou sa k nej skláňal.“

Množstvo pozemských darov je prejavom Božej otcovskej starostlivosti o nás. Rozmanitosť a hojnosť dobier nás má  nie odvádzať, ale privádzať k Bohu a trvalým hodnotám.

„Nech nás aj dnešná slávnosť, keď ďakujeme za dary zeme, povzbudí k hojnosti úrody dobrých skutkov v našom živote.  Veď naše úsilia na poli duchovnom sa nezakladajú len na pekných slovách, ale majú sa prejavovať konkrétnymi skutkami, ktoré sú odpoveďou na Božiu lásku.

Vždy, keď  nakŕmime hladného, navštívime chorého, odpustíme nepriateľovi, potešíme zarmútených, modlíme sa za živých i mŕtvych. Zachovajme si tieto hodnoty, aby nikdy na našich stoloch nechýbal chlieb náš každodenný, ale ani živá a žitá viera,“ povzbudil prítomných otec biskup.