V Poprade ožilo umelecké slovo

                                                                                 
Spojená škola svätého Jána Pavla II. v Poprade v sobotu 19. januára už tradične privítala účastníkov krajského kola 26. ročníka recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. 
 
Lenka Horáková 05.02.2019
V Poprade ožilo umelecké slovo

Súťažiaci recitáciou ponúkli umelecký zážitok. Snímka: Slavomír Klein

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl každoročne vyhlasuje a organizuje Združenie katolíckych škôl Slovenska. Do popradskej cirkevnej školy zavítali víťazi školských kôl zo západnej časti Prešovského a Košického kraja, aby predviedli svoje umenie a porovnali sa so svojimi rovesníkmi. Účastníci boli podľa veku rozdelení do piatich kategórií.

Duch súťaže je ekumenický. Nie je určená len žiakom cirkevných škôl, ale môže sa na nej zúčastniť každý, kto má vzťah k hovorenému slovu, umeleckému prednesu a chce šíriť kresťanské hodnoty. Žiakom Spojenej školy sv. Jána Pavla II. sa darilo. V kategórii 5. – 6. ročník v próze zvíťazil Daniel Nedoroščík. V próze 7. – 9. ročník zvíťazila Ester Vyhnalová, ktorá súťažila za základnú umeleckú školu. K úspechom všetkých žiakov srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 23. marca v Bratislave. 

Je potešujúce, že pozitívny vzťah k umeleckému slovu a hodnotnej literatúre u mladých pretrváva. Vďaka posolstvu, ktoré pramení z hodnotnej literatúry, sa nielen formuje ľudská osobnosť, ale zároveň sa ukáže aj talent mnohých a vytvárajú sa pozitívne vzájomné vzťahy.