V Poprade prijali pôstnu výzvu

Vo farnosti Poprad-Juh sa rozhodli prežívať tohtoročné Pôstne obdobie s Božím slovom, osobitne s Evanjeliom podľa Jána. Začali Popolcovou stredou, a tak uprostred týždňa počas pôstnych večerov tam kňazi z iných farností duchovne povzbudzujú veriacich. 
Lenka Horáková 03.04.2020
V Poprade prijali pôstnu výzvu

Adorácia pred sviatostným Kristom nás posilňuje. Snímka: Rastislav Tajat

Pri prvom stretnutí sa prítomným v krátkej úvahe priblížili evanjeliové udalosti nasledujúcej nedele. Počas adorácie zúčastnení kňazi spolu s veriacimi rozjímali nad vypočutým Božím slovom a modlili sa, aby im ho Boh pomáhal aj uskutočňovať v živote. Pred Oltárnou sviatosťou lektori čítali jednotlivé kapitoly z Jánovho evanjelia. Stretnutie sa ukončilo eucharistickým požehnaním. „Podnetom na prípravu aktivity bol pastiersky list biskupov Slovenska, ktorý odznel na Prvú adventnú nedeľu. Sú v ňom slová pápeža Františka, ktorými nás povzbudzuje, aby sme sa viac zaujímali o Sväté písmo. Tiež sme chceli, aby mali ľudia v Pôstnom období príležitosť stretnúť sa so živým Kristovým slovom. Pred Eucharistiou je to azda ešte príťažlivejšie,“ vysvetlil kaplán farnosti Poprad-Juh Marek Wolanszký.

Pôstnu aktivitu ocenili mnohí veriaci. Vnímajú ju ako ponuku na hlbšie prežitie Pôstneho obdobia, prezradila Popradčanka Zuzana. Pôst nie je len časom odriekania, ale aj príležitosťou urobiť niečo navyše. Vyjsť zo svojho pohodlia, prísť na svätú omšu nielen v nedeľu, intenzívnejšie čítať Sväté písmo a usilovať sa mu porozumieť či prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a posunúť sa v duchovnom živote na vyšší level. Toto všetko a ešte oveľa viac mohli zažiť tí, ktorí prijali pôstnu výzvu.