V Ružomberku mali deň otvorených dverí

Keďže široká verejnosť, no najmä uchádzači o štúdium fyzicky nemohli prekročiť brány Katolíckej univerzity, deň otvorených dverí sa konal online 3. februára.
Janka Mičkaninová Pavelová 26.02.2021
V Ružomberku mali deň otvorených dverí

Pestrosť odborov a rodinná atmosféra univerzity i tento rok lákali študentov. Filozofická fakulta ponúka pre uchádzačov vzdelávanie na siedmich katedrách vo všetkých stupňoch štúdia – bakalárskom, magisterskom i doktorandskom.

„Študenti oceňujú náš láskavý prístup. Naša fakulta je a chce zostať rodinnou a veľmi radi vás v našej rodine privítame. Verím, že sa u nás budete cítiť dobre. Ste tu vítaní.

Budeme sa snažiť odovzdať vám čo najkvalitnejšie vzdelanie, ale aj veľa zážitkov, ktoré môžete spoločne s nami prežiť,“ uviedol dekan fakulty Marek Babic.

Študentský pohľad

Juraj Brezáni, študent katedry žurnalistiky, prezradil: „Rozmýšľal som, ako opísať školu i štúdium, a napadlo mi spojenie ,prísne dobrodružstvo‘. Veľa skúšok je dosť náročných, ale napriek tomu nemáme až taký objem štúdia ako medici či právnici.

V oblasti poznávania fungovania médií som sa veľa naučil.“ Na filozofickej fakulte je tiež populárny výmenný program Erasmus+. Univerzita má uzatvorené desiatky partnerstiev s univerzitami v Európskej únii, ale aj mimo nej. Študenti môžu semestre absolvovať na partnerskej univerzite.

Spoločenstvo a priateľstvá

Svoju tvár odhalila aj Pedagogická fakulta, ktorá pripravuje budúcich učiteľov, vychovávateľov či sociálnych pracovníkov.

V online príhovore pre uchádzačov štúdia uviedol doktorand Dominik: „Budeme radi, ak si podáte prihlášku na Katolícku univerzitu a spoločne sa stretneme. Sme pripravení sprevádzať vás vo vašom povolaní. Na našej fakulte získate spoločenstvo a priateľstvá na celý život.“

Okrem toho tu nájdete aj teologickú fakultu, ktorá okrem katolíckej teológie ponúka možnosť štúdia humanitného i sociálneho smeru. Na fakulte sa snúbi vysoká odborná úroveň pedagógov, moderný školský vzdelávací systém s inovatívnymi multimediálnymi učebňami, zaujímavými výmennými pobytmi, ako aj rôznymi kultúrnymi, náboženskými a vedeckými aktivitami.

Fakulta zdravotníctva tiež otvorila online dvere záujemcom a priblížila im špecializované štúdium. Prostredníctvom facebookovej siete ponúkla čo najviac informácií o možnosti štúdia, podmienkach prijatia či rôznych školských aktivitách.

Katolícka univerzita má už 20-ročnú tradíciu a jej základným poslaním je usilovať sa o Pravdu a šíriť ju ďalej aj kvôli jej samotnej podstate.