V Šaci majú netradičný trojičný stĺp

Farníci košickej mestskej časti Šaca sa na sklonku minulého roka stretli pri príležitosti požehnania trojičného stĺpa vyrezaného z dubového dreva. 

Mária Kaššová 29.01.2019
V Šaci majú netradičný trojičný stĺp

Trojičný stĺp z dreva priťahuje pozornosť. Snímka: -MK-

Stĺp je postavený na námestí pri kostole. Kostol vybudovali ešte pred rokom 1275 a bol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Zaujímavosťou je, že je starší ako Dóm svätej Alžbety v Košiciach. Od toho času slúžil veriacim. V 16. a 17. storočí, keď Šačania konvertovali ku kalvínom, kostol začal chátrať. V roku 1733 zemepán Paul Semsey dal kostol opraviť a začal tu opäť pôsobiť rímskokatolícky kňaz. V roku 1779 tento sakrálny objekt vyhorel. Po požiari Andrej Semsey za pomoci veriacich chrám opäť opravil, pristavil vežu aj kaplnku Božieho hrobu. Pravdepodobne vtedy došlo k zmene patrocínia, a to z Najsvätejšej Trojice na Nanebovzatie Panny Márie.

Práve zmena patrocínia zaujala starostu mestskej časti Daniela Petríka, ktorý z úcty k historickým skutočnostiam podporil vytvorenie Stĺpa Najsvätejšej Trojice v blízkosti kostola. Plastiku s výškou viac ako 5 metrov vytvorili rezbári Stanislav Polek z Košíc a Ján Palko zo Štiavnika. Toto dielo pripomína občanom aj genézu  názvu obce. Názov vznikol z pôvodného patrocínia Najsvätejšej Trojice nasledovne: Svätá Trojica, Svätica, Švatica, Šaca. Po slávnostnej svätej omši sa veriaci zhromaždili pri soche, kde starosta vo svojom príhovore pripomenul historické súvislosti a význam tohto diela nielen pre veriacich. Potom miestny farár Michal Tkáč požehnal toto dielo.