V Snežnici požehnali krížovú cestu

Do dejín farnosti Snežnica sa zapíše druhá polovica augusta ako čas, keď sa splnila spoločná túžba farníkov vybudovať krížovú cestu.
Viera Mináriková 19.09.2018
V Snežnici požehnali krížovú cestu

Požehnanie krížovej cesty. Snímka: Alena Podoláková


Jej zastavenia v krásnom horskom prostredí vedú ku kaplnke na Medzivretní. V tento deň k nám prijal pozvanie žilinský biskup Tomáš Galis a požehnal novovybudovanú krížovú cestu.

Pri svätej omši v homílii vyzdvihol myšlienku, že človek nežije len z chleba, ale pokrmom jeho duše je aj eucharistický Kristus. Je dôležité, aby sme hľadali tento pokrm, ktorý nám dá večný život a ním je Ježiš Kristus.

Správca farnosti Martin Adamčík poďakoval otcovi biskupovi za slová povzbudenia a požehnanie nového duchovného miesta. Po skončení bohoslužby sa veriaci zhostili tradície prvých kresťanov a na agapé si pochutili na domácich špecialitách s láskou pripravených od farníkov.

Celé podujatie hudobne sprevádzali svojím spevom farský zbor, deti i dospelí zo Snežnice. Bohu patrí vďaka za všetko, čím nás obdaroval, najmä po duchovnej stránke.

Rovnako všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vybudovaní krížovej cesty a krásnom prežití slávnosti. Želajme si i naďalej premieňať na skutočnosť  s Božou pomocou a požehnaním ďalšie plány našej farnosti.