V Sučanoch je kópia sochy Pražského Jezuliatka

Počas polnočnej svätej omše 25. decembra 2021 farnosť Sučany dostala kópiu sochy Pražského Jezuliatka.
Pavol Pečko 13.01.2022
V Sučanoch je kópia sochy Pražského Jezuliatka

Kópia Pražského Jezuliatka v Sučanoch Snímka: archív Pavla Pečka

Farár Pavol Pečko v kázni priblížil dejiny úcty k Pražskému Jezuliatku a ponúkol svojej farnosti vyznávať trvalú úctu k Ježišovmu detstvu.

Sošku spolu s príslušnými modlitbami umiestnil na bočný oltár vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie a na záver bohoslužby ju požehnal.

Počas celého Vianočného obdobia sa farníci v Sučanoch na záver svätých omší modlievali modlitbu Benedikta XVI., ktorú predniesol v  Chráme Panny Márie Víťaznej v Prahe pri svojej návšteve 26. septembra 2009: „Pane Ježišu, máme ťa pred očami ako dieťa a veríme, že si Boží Syn, ktorý sa stal človekom skrze Ducha Svätého v lone Panny Márie.

Podobne ako v Betleheme aj my, spolu s Máriou a Jozefom, anjelmi a pastiermi, klaniame sa ti a vyznávame, že si náš jediný Spasiteľ. Stal si sa chudobným, aby sme my zbohatli z tvojej chudoby: daj, nech nikdy nezabúdame na chudobných a na tých, ktorí trpia.

Ochraňuj naše rodiny, žehnaj všetky deti celého sveta a daj, nech nám vždy vládne láska, ktorú si priniesol, aby robila náš život šťastnejším.

Ježišu, dopraj všetkým ľuďom, aby porozumeli posolstvu Božieho narodenia; aby pochopili, že si prišiel darovať celej ľudskej rodine svetlo, radosť a pokoj. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.“