V Trnave si pripomenuli posvätenie kaplnky

V Kaplnke Povýšenia Svätého kríža Fakultnej nemocnice v Trnave, vo farnosti Trnava-Tulipán, si veriaci 8. septembra pripomenuli 80. výročie jej posvätenia.

Dušan Kolenčík 26.09.2018
V Trnave si pripomenuli posvätenie kaplnky

Požehnanie pamätnej tabule, ktorá pripomína mučenícku smrť Zdenky Schelingovej. Snímka:Ľuboš Drozd

Pri tejto príležitosti celebroval svätú omšu trnavský arcibiskup Ján Orosch. Okrem kňazov trnavskej arcibiskupskej kúrie boli na slávnosti prítomní Rudolf Kopinec a Miroslav Vančo, ktorí duchovne spravujú Trnavskú fakultnú nemocnicu.

V homílii arcibiskup Orosch pripomenul, že práve narodenie malého dieťaťa je tým pozitívnym javom, cez ktorý Boh tento priestor požehnáva a zahŕňa radosťou.

Zdôraznil, že na tomto mieste treba veľmi rešpektovať ľudskú dôstojnosť, lebo sa tu prelína radosť z narodenia nového človeka, ale i bolesť z utrpenia či smrti.

Preto tu Cirkev posiela svojich služobníkov, aby sa starali o duchovnú stránku pacientov a takto prispievali k úplnému rešpektovaniu dôstojnosti každej ľudskej bytosti.

Počas svätej omše rehoľníčky Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža priniesli v procesii obraz blahoslavenej Zdenky Schelingovej a jej relikvie, aby bola i týmto spôsobom prítomná na mieste, kde ako pacientka v roku 1955 na následky neľudského mučenia zo strany posluhovačov komunistického režimu zomrela.

Po svätej omši trnavský arcibiskup Ján Orosch  požehnal pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať túto slovenskú mučenicu.